Standardisoidut jalkineet 

CE-merkintä ja standardin numero auttavat löytämään oikeilla ominaisuuksilla varustetun jalkineen

Standardi EN ISO 20345:2022

CE-merkintä

Kaikilla Giascon valmistamilla tuotteilla on CE-merkintä, jonka avulla osoitetaan, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset, ja että tuote on läpikäynyt vaaditut tarkistukset. Tuotekohtainen harmonisoitu tuotestandardi (hEN) löytyy jokaisen tuotteen teknisistä tiedoista, ja tämän yhdenmukaisen merkintätavan ansiosta ostaja saa helposti tietoonsa tuotteen ominaisuudet. 

Giascon valmistamat jalkineet on standardisoidaan uuden standardin EN ISO 20345:2022 mukaisesti. Vielä on meneillään siirtymäaika uuteen standardiin, joten markkinoilla on edelleen vanhojen standardien  mukaisesti standardisoituja jalkineita (UNI EN ISO 20344, UNI EN ISO 20345, UNI EN ISO 20346 ja UNI EN ISO 20347).

ISO 9001

Perustamisestaan lähtien Giasco on edistänyt työntekijöidensä keskuudessa Giasco-yrityskulttuuria, joten koko tiimiä ohjaavat samat ihanteet. Heidän ydinarvojaan ovat keskinäinen kunnioitus, avoimuus, luovuus ja yhteistyö.

Giascolla ei kuitenkaan ole pelkästään sisäisiä lukuja yrityksen kehittämisestä, vaan myös välttämättömiä ulkopuolisia asiantuntijoita prosessien toiminnan ja tehokkuuden maksimoimiseksi.

Giascolla ollaan tietoisia siitä, että menestyäkseen turvallisuusjalkineteollisuuden kilpailussa, on välttämätöntä pyrkiä jatkuvasti huippuosaamiseen koko arvoketjun kaikissa vaiheissa – pelkkä huippuominaisuuksilla varustettu tuote itsessään ei riitä.

Sitoutuminen näihin arvoihin on varmistettu Kansainvälisen sertifiointiorganisaation DNV GL:n myöntämällä ISO 9001 -sertifioinnilla. Tällä varmistetaan, että yritys täyttää laadunhallintajärjestelmän vaatimukset, ja siten tarjoaa turvajalkineita ja lisäpalveluja, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet ja eri sidosryhmien odotukset.